Turleder

Turlederen bestemmer, hvor turen går hen.

Han eller hun sørger for, at turen afvikles på de svagestes præmisser -  alle skal med hjem.

Turlederen kan tilrettelægge turen således, at der er mulighed for at køre fra et par steder undervejs, hvis nogen skal tidligere hjem.

Inden start fortæller turlederen lidt om turens længde, den forventede hjemkomst samt hvor der evt. kan køres fra.

Turlederen er vejviser på ruten, men ALLE i gruppen er ansvarlig for, at de almindelige færdselsregler overholdes.

Der holdes for rødt lys, cykelstier anvendes, hvor de forefindes osv. 

Alle medlemmer er med til at højne de øvrige trafikanters respekt for motionscyklisterne.

 

Vi opfører os korrekt i trafikken.

Sikkerhed prioriteres højt.

Hvis gruppen er større end 15 deltagere, vil turlederen sørge for at få gruppen delt i to eller tre grupper.

Turlederen kan bede en eller to af de fremmødte klubkammerater om at træde til.

Grupperne må gerne køre samme rute, men med en afstand på min. 100 meter.

Dette gør vi, for at højne sikkerheden i gruppen.

Deling anbefales også, hvis det viser sig at gruppens styrkemæssige spredning er for stor.

 

Husk, turene altid afvikles på de svagestes præmisser!

 

Det er alles opgave - ikke kun turledernes - at sørge for, at nye fremmødte føler sig velkomne og vises godt til rette.