Træning/Turleder

I perioden fra april til og med september afvikles træningsturene i grupper under ledelse af en turleder.

Turledersæsonen starter som hovedregel op, den første søndag i april og slutter den sidste søndag i september.

Turleder planlægger turene, vejleder nye deltagere og sørger for at turene foregår på en god og betryggende måde, ligesom han/hun holder sammen på gruppen og sørger for at alle "kommer med hjem".

Hver gruppe kører med en maximalt gennemsnitsfart, der tilgodeser den svageste i gruppen og turlederen sørger for at alle i gruppen får dækket behovet for udfordringer.

Man finder selv ind i den gruppe, hvor man passer bedst (eventuelt i samråd med turlederne).