Inden, Under og Efter turen

Inden turen:

 • Præsenter dig og spørg om der er nogle nye i gruppen.
 • De skal have en særlig velkomst og opmærksomhed.
 • Fortæl gruppen, hvor turen går hen, hvor lang den ca. er og hvad der sådan ca. skal ske under turen (måske kommer der nogle gode bakker?
 • Måske skal I passere en farlig vej, hvor I skal være særligt opmærksomme?)
 • Udpeg evt. en hjælpe-turleder, som kan tage bagtroppen / køre sidste mand, eller blot hjælpe dig med at holde sammen på gruppen.

Under turen:

 • Giv meldingerne (højre, venstre osv.) i god tid.
 • Hvis der er stor niveauforskelle i gruppen, kan det være en god idé at give løbet frit på udvalgte steder, så de stærke kan få brændt krudtet af.
 • Husk opsamling og rolig kørsel bagefter.
 • Sørg for, at de stærke tager flere føringer, end de svage
 • hvis der er behov for fælles beskeder under turen, stop gruppen på et sted, hvor I ikke står i vejen for trafikken, og giv beskeden inden I kører videre.

Efter turen:

 • Inden I skilles, er det en god idé at sikre sig, at de nye kan finde hjem derfra.
 • Evaluer evt. turen - Hvad gik godt? Hvad gik skævt?