Sikkerhed

Af sikkerhedsmæssige grunde, må en gruppe aldrig køre ud med mere end maximalt 15 ryttere.  

Er der mere end 15 ryttere til træning, deles der op i to eller tre grupper, på følgende måder:

  • Der kan deles lige over i to og udpeges en 2. turleder blandt de fremmødte.
  • Der kan deles op i tre grupper og udpeges en 2. og 3. turleder blandt de fremmødte.

Turlederen sørger for at holde gruppen samlet og de stærkeste tager de længste føringer.

Ved defekter o. lign. bliver minimum en rytter tilbage og hjælper, resten kører et stykke ud og vender og kører tilbage igen og samler op.

Der samles op ved vejkryds, på bakker mm.

Deltagerne cykler på eget ansvar. (ansvarsforsikring)

Alle i gruppen er ansvarlige for, at der er en god stemning på hele turen.

Vi tager hensyn til hinanden, er opmærksomme og hjælper hinanden, også ved defekter eller uheld.

Hvor vejene er smalle, cykles altid enkeltkolonne.

 

Der er følgende krav til GCK medlemmer til træning
Der køres altid med cykelhjelm
For- og bagbremse er mekanisk ok
Der henstilles til træning og løb
At der køres i GCK klubtøj
Der henstilles til i vinterperioden
At der er monteret skærme på cykler, (gerne ekstra lang bagskærm)
Der henstilles til først og sidst på sæsonen
At der er monteret for- og baglys til onsdagstræning samt søndagstræning i vinterperioden hvor vejforholdene kræver det