Procedure ved ulykke

Procedure ved ulykke

  • Ved styrt på cykel

Stands ulykken. (Sørg for at til skadelidte, cykel mm. bliver fjernet fra kørebanen)

  • Skadelidte

Undersøges af klubmedlemmer omkring evt. skades omfang.

Ring 112 hvis der er behov. (Heller en gang for meget end for lidt)

Husk adresse på ulykkesstedet (112 app er praktisk at have på sin mobil)

  • Skadelidte skal på sygehus

Pårørende kontaktes og informeres om situationen.

Pårørendes telefonnummer findes på Memberlink hjemmesiden.

  • Hvis skadelidte ikke skal på sygehus.

Men skal hjem, skal vedkomne følges hjem af minimum et klubmedlem.

  • På ulykkesstedet

Skal kun de klubmedlemmer, der er behov for, blive på stedet.  Det være sig- til at standse ulykke, ringe efter hjælp samt sørge for hjælp til skadelidte, indtil andet hjælp kommer og overtager.

Øvrige klubmedlemmer forlader ulykkesstedet, for at give ro til dem som er tilbage.

  • Dialog om ulykken

Klubmedlemmer som har været med eller set ulykken, og forlader stedet. Samles på et passende sted, og tage en snak om hvad der er sket. Her er det vigtigt at observere, om nogen virker meget påvirket af ulykken. Hvis der er nogen, der virker meget påvirket, er det vigtigt, at et klubmedlem følger vedkommende hjem og sikrer sig, at der er pårørende som kan overtage, samt give bestyrelsen besked.

  • Efter ulykken

Bestyrelsen (Formanden) skal have besked om hændelsen (Hvis man ikke kan få kontakt til formanden gives beskeden til andre fra bestyrelsen). Bestyrelsen vil så sender en information ud til alle medlemmer omkring hændelsesforløbet.

Medlemmer fra bestyrelsen besøger skadelidte, og tage en snak omkring ulykken.

Er der medlemmer som har set ulykken, og bestyrelsen har information om, at vedkommende er påvirket efter oplevelsen, kontakter bestyrelsen medlemmet for at tage en snak om situationen.