Meddelser fra bestyrelsen

KONSTITUERING

 •    
 •    
 •    

Formand: Kjeld Jacobsen

Sekretær: Hans Wraa

Kasserer: Preben Kleis

Bestyrelsesmedlem: Ken Petersen

Bestyrelsesmedlem: Richard Hardman

Suppleant: MartinSigsgaard

Revisor: Jan Grevsen

Revisor suppleant: Bjarne Asmussen

 

Referat af generalforsamling i Gråsten Cykleklub

 

 Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00 i Broager Idrætscenter, Nejs Møllevej 15, 6310 Broager.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Ifølge vedtægternes §13 består bestyrelsen af 5 medlemmer. Der afgår i år med lige årstal to bestyrelsesmedlemmer og i år med ulige årstal tre bestyrelsesmedlemmer og én bestyrelsessuppleant.

 

Den nuværende bestyrelse består af følgende:

Formand Kjeld Jacobsen

Kasserer Preben Kleis

Sekretær Hans Wraae

Richard Hardman

Ken Petersen

Suppleant: Martin Sigsgaard

Revisor: Jan Gravesen

 

Ad1:

Formanden byder velkommen og foreslår Lise Houman, som dirigent hvilket de fremmødte bifalder. Referent bliver Hans Wraae.

Lise Houman konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og giver herefter ordet til formanden Kjeld Jacobsen.

 

Ad2:

Kopi af formandens beretning:

 

FORMANDEN'S BERETNING 2018

 

Velkommen til årets generalforsamling, der er nr. 12 i rækken, samt mit andet år som formand. Igen i år har vi haft dejligt stort fremmøde hvilket betyder vi har en god klub med en god omgangstone, hvor medlemmer godt kan lide at komme og hvor vi alle også vil det sociale. Og en fantastiske somme Vi har fået 5 nye medlemmer i 2018, og vi har desværre også mistet nogle, men sådan er det. Der kommer fortsat mange til træning, så der er mulighed for at dele op i 2-3 hold. Især i 2018 har det været en stor succes med at dele op i A, B og C hold. Klubbens økonomi er også fortsat god, så derfor har klubben igen betalt for bespisning vedr. træningsweekenden, Tysklandsturen, Jubilæum, julehygge, nytårstaffel og kaffe den første søndag i hver måned i vinterperioden.

 


 

10 års Jubilæum

2018 er jubilæumsår for GCK. 10 år. Det blev fejret efter sidste klubmesterskab på Det gamle Rådhus i Gråsten. Der var et rigtig flot fremmøde, samt sponsorerne var også inviteret. Det var også her vinderne af klubmesterskabet blev kåret. Tak til Martin for et rigtig flot arrangement til klubmesterskabet.

 

Sponsorer

En stor tak til vores sponsorer som er med til at vi i GCK har billigt klubtøj, lavt kontingent samt at vi kan lave flere arrangementer betalt af klubben. Igen Specielt stor tak til Witt som efterhånden har været med til at klubben har mange arrangementer uden ekstra udgifter for medlemmerne. Igen bedrager Witt med ekstra sponsor bidrag på 25000 kr. i 2019

 

Klubtøj

Vi har købt ekstra tøj hjem så klubben har et lage med et godt udvalg af vores tøj og størrelse. Det er rigtig positivt at se alle medlemmer bruger og kører i det nye tøj. Så vi opfylde vores forpligtigelse til vores sponsorer.

 

TRÆNINGSWEEKENDEN

Første store arrangement var træningsweekenden 6-8 april FREDAG eftermiddag var der start fra Torvet kl. 15. hvor turen giv via Blans, Sottrupskov, Dybbøl, Broager og retur til torvet. Ca. 50 km. LØRDAG start fra Richard, hvor der var mulighed for lidt morgenmad og en kop kaffe. Sammen med Kaffe var der et indlæg fra Kjeld omkring sikkerhed. Efter kaffe og instruktion om ruten, var der opdeling i grupper A,B og C. Vi tog ud og cyklede nogle timer på ALS, for derefter at mødes igen i vores klubhus til en håndmad eller to. Eftermiddag var første gang klubben skule prøve første del ud af 5 klubmesterskaber. De fleste medlemmer var tilmeldt klubmesterskabet og bestyrelsen have lavet et hold Med A,B og C rytter på hvert hold. Holdene skulle ud på et Stjerneløb på 50 km. Hvor der også var opgave som skulle løses Efter Stjerneløbet kørte medlemmerne hjem til et tiltrængt bad og mødtes igen til Fællesspisning på Fiskenæs i Gråsten. Retten var Kong Fiddes Livret Det var en rigtig hyggelig aften med masse af god snak om dages oplevelse, især stjerneløbet var det store emne, men også at det var lidt hårdt med 50 km om formiddagen og 50 hårde km om eftermiddagen. Søndag gik starten igen fra Richard, hvor der igen var mulighed for en kop kaffe og et stykke brød.  Efter 4 timers cykling mod Vest, var der slut for denne gang IGEN en vellykket træningsweekend med stor deltagelse

 

HARZEN

Torsdag d.3-5 satte14 medlemmer fra GCK atter engang kursen mod Harzen. Denne gang skulle vi igen bo på samme Hotel som sidst i Altenau. Der var indkvartering på enkelt og dobbeltværelser samt Apartments. Efter indkvartering og spisning af madpakke tog vi ud på den første cykeltur Det blev til 4 rigtige gode dage med masser af km. samt hm. Denne gang med masser af sol og lunt vejr. Det blev til cykling i shorts og cafe besøg udendørs.

 

Tour De Kappeln

I 2018 skulle en ny tur afprøves og denne gang gik den rundt i Nord Tyskland. 20 personer var tilmeldt og der kørtes i 2 hold. Afgang fra Torvet kl. 07 i dejligt vejr som holdt hele formiddagen. Begge hold mødtes i Kappeln hvor der var fælles frokost, efter frokost var det via østkysten hjem og efter få km begyndte det at blive meget mørkt og så kom kraftig regn. B holdet valgte at køre den hurtigste vej hjem, hvor A holdet valgte at gå i ly på en lokal kro med kaffe og Ouzo, og derefter forsætte den planlagte tur.

Efter cykelturen på +200 km. Mødtes vi hos Richard om aftenen til grill pølser m.m.


 

 

DIVERSE CYKEKLLØB

Stjernetramp

Stjernetour de Grindsted

Grejsdal

Danmarks højeste

La Marmotte

Les 3 Ballons

Alssundløb

EuroEyes Classic Hamborg

Sønderjylland rundt

 

Der har været færre deltagelse ved div cykelløb.

 

2 medlemmer fra klubben var tilmeldt La Marmotte. Bjarne og Jesper Duurs-Nørregaard gennemførte begge og via et foto af Bjarne, kan man godt se at det ikke var a walk in a park. For Bjarne en stor oplevelse som han flittigt har berettet om. For Jesper en tur der dog ente med at cyklen blev sat på en laaang pause.

 

2 medlemmer deltog i Les 3 Ballons og gennemførte på guldtid. Distance og hm minder om La Marmotte. Dog pga. af start og mål ikke er samme sted. Blev de 210 km 4400 hm til 255 km 4700 hm Der var 1500 til start. Et dejligt område at cykle i med gode depoter samt bjerge der er knap så stejle som i La Marmotte. Vejret var bladet sol og regn, det var med til at Lars måtte smøre kæden med madolie, da kæde efter ca. halvdelen af løbet var skyllet ren for smørelse.

 

8 medlemmer deltog i EuroEyes Classic Hamborg Nogle på 100 km og andre på 160 km. Løbet er som sædvanlig meget professionelt arrangeret og det viste sig at de har styr på det hele. Denne gang med start meget tæt ved Crown Plaza Hotel. Vi var 3 som startede bagest i den forreste gruppe, og da starten gik kørte gruppen på ca. 500 rytter de første 20 til 30 km med 45 km i snit. Det endte også med et kæmpe gruppestyrt hvor der også var motorcykler indblandet. Mikkel og Roberto var også blandt dem som styrtede. De kom dog hurtig på cyklen igen og alle gennemførte løbet.

 

Styrt:

Vi har desværre igen i år været plaget af nogle styrt. Dog ikke så slemt som i 2017. Værst gik det nok ud over Sanne. Det var på en træningstur hvor Sanne rammer den forankørende som igen må undvige for en. Det udløste et kraftigt slag på det ene ben og div. skrammer. Formanden var en tur af cyklen til træningsweekenden, men slap billigt. EuroEyes Classic i Hamborg med to styrt, her var det største problem om Robertos briller klarede en tur i asfalten, og det gjorde de.

 

JUL OG NYTÅR.

Sidste søndag inden Jul, cyklede vi et par timer og mødtes traditionen tro hos Richard til gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager. Dejligt at se et så 13 deltager. Tak til Richards familie for god opvartning

 1. 31-12 cykler vi ligeledes et par timer i godt vejr. 15 medlemmer holdt derefter nytårstaffel i formandens kælder (med varme på) til et glas Asti, kransekage, varm kaffe og grillpølser.

 

Ad3:

Kassere Preben Kleis gennemgår det reviderede regnskab for 2018.

Regnskabet blev enstemmig godkendt af forsamlingen.

 

Ad4:

Kassere Preben Kleis gennemgår bestyrelsens budget for 2019.

Der er igen ekstraordinære indtægter fra sponsor Erik Witt her i 2019. Det giver klubben 25.000 kr. til aktiviteter. Erik Witt ser gerne at klubben igen deltager i Euro Eye Classic, men vil ikke øremærke pengene til noget bestemt.

Budget for 2019 blev enstemmig godkendt af forsamlingen.

 

Ad5:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400,00 kr. pr. medlem for 2019.

Uændret kontingent blev enstemmig godkendt af forsamlingen.

 

Ad6:

Der er ikke indkommet forslag.

 

 

Ad7:

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer

Følgende er på valg:

Kjeld Jacobsen (modtager genvalg)

Ken Petersen (modtager genvalg)

Richard Hardman (modtager genvalg)

 

Alle tre er villige til at modtage valg og blev valgt af en enstemmig forsamling.

 

Ad8:

Der skal vælges en revisor og en revisor suppleant

Følgende revisor er på valg:

Jan Gravesen (modtager genvalg)

 

Jan Gravesen blev valgt af en enstemmig forsamling.

 

Følgende revisor suppleant er på valg:

Bjarne Asmussen (modtager genvalg)

 

Bjarne Asmussen blev valgt af en enstemmig forsamling.

 

 

Ad9:

Eventuelt

Der er ikke noget til eventuelt

 

Afslutningsvis takker Kjeld Jacobsen dirigent Lise Houman, samt forsamlingen for god ro og orden ved generalforsamlingen og ønsker alle en god cykelsæson.

 

Dirigent Lise Houman erklærer generalforsamlingen for vel overstået.

 

 

POKALER 2011:

Årets ROOKIE: Jesper Jacobsen

Årets mest ihærdige rytter: Sanne Vesperini

Årets kammerat: Preben Kleis

Årets undskyldning: Hans Wraa

 

POKALER 2012:

Årets ROOKIE: Olaf Lindgren

Årets mest ihærdige rytter: Kim Gottlieb

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Mike Carstensen

 

POKALER 2013:

Årets ROOKIE: Lene Lindgren

Årets mest ihærdige rytter: Sanne vesperini

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Ken Petersen

 

POKALER 2014:

Årets ROOKIE: Kjeld Jacobsen

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Bjarne Asmussen

 

POKALER 2015:

Årets ROOKIE: Christina Petersen

Årets mest ihærdige rytter: Kim Ternstrøm

Årets kammerat: Bjarne Asmussen

Årets undskyldning: Jens Jensen

 

POKALER 2016:

Årets ROOKIE: Jan Grevsen

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Bjarne Asmussen

Årets undskyldning: Olaf Dall Lindgreen

 

POKALER 2017:

Årets ROOKIE: Hans Georg

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Lars Hanfgarn

Årets undskyldning: Bjarne Asmussen

 

POKALER 2018:

Årets ROOKIE: Kis Hansen

Årets mest ihærdige rytter: Bjarne Asmussen

Årets kammerat: Kaj Hermansen

Årets undskyldning: Ken Petersen