Meddelser fra bestyrelsen

KONSTITUERING

 •    
 •    
 •    

Formand: Kjeld Jacobsen

Sekretær: Hans Wraa

Kasserer: Preben Kleis

Bestyrelsesmedlem: Ken Petersen

Bestyrelsesmedlem: Richard Hardman

Suppleant: MartinSigsgaard

Revisor: Olaf Dall Lindgreen

 

Generalforsamling d.21-2 2017

 

 

Referat af generalforsamling i Gråsten Cykleklub

 

 Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 i Broager Idrætscenter, Nejs Møllevej 15, 6310 Broager.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Ifølge vedtægternes §13 består bestyrelsen af 5 medlemmer.  2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

 

Den nuværende bestyrelse består af følgende:

Formand Susanne Vesperini (modtager ikke genvalg)

Kasserer Preben Kleis

Sekretær Hans Wraae

Bjarne Asmussen (modtager ikke genvalg)

Richard Hardman (modtager genvalg)

Revisor: Ken Petersen

 

Ad1: Formanden byder velkommen og foreslår Svend Hedegaard, som dirigent hvilket de fremmødte bifalder. Referent bliver Hans Wraae.

Svend Hedegaard konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og giver herefter ordet til formanden Susanne Vesperini.

 

Ad2: Kopi af formandens beretning:

 

Velkommen til GRÅSTEN CYKLEKLUB'S generalforsamling 2017, det må jo så være nr. 10 af slagsen.

 

Dejligt at se så mange medlemmer, det gælder både i aften og til alle arrangementer hvad klubben laver. Det er så positivt, det gir lyst og mere energi til nye ideer.

Vi er i omegn af 50 medlemmer, hvor af rigtigt mange er aktive og kommer til træning onsdag og søndag. Rigtigt mange kommer også søndag i vinterhalvåret 

 

ØKONOMI

Klubbens økonomi er fortsat god, så igen i år har vi vedtaget at træningsweekenden og Lillebælt turen er uden omkostninger.

Den øvrige del kommer Preben.

 

 

 

 

LIDT FRA ÅRET DER GIK:

 

FØRSTE ARRANGEMENT

TRÆNINGSWEEKEND

Vi mødtes fredag kl. 15 på Torvet. Cyklede i en stor flok (22 var vi) til en af vores sponsorer ' Søgård Byg '. Vejret var fint og på deres dejlige terrasse fik vi serveret kaffe og dejligt hjemmebag. 

Derefter delte vi os op og cyklede i 3 hold.

Lørdag morgen var mødestedet hos Richard kl. 9.30 hvor der var mulighed for kaffe og franskbrød. Derefter kørte vi til Kims cykelservice, også en af vores sponsorer, hvor vi blev fotograferet. 

Derefter delte vi igen i 3 hold og fik en god gang træning med mange bakkespurter.

Til middag var der en håndmad i klubhuset med efterfølgende enkeltstart, som er blevet en 'fast del' af træningsweekenden. Jeg stod forneden af vemmingbundbakken og dirigerede trafikken, da vinderen kom blev jeg noget nervøs for om han kunne nå at dreje om hjørnet og op ad Bakken. Der var godt nok også lige ved at komme et træ i vejen, men det gik Martin, tillykke med 1. pladsen.

Efter et bad mødtes vi igen til kaffe og kage og hvor vores hovedsponsor ERIK WITT havde takket JA til at komme og fortælle lidt om sig selv og firmaet. Derefter var der wienerschnitzel fra Den gamle kro og is til dessert.

 

HARZEN

Torsdag d. 28 april drog vi 16-18 ?? Mod Harzen. Efter små 5 timer med stop halvvejs hvor vi spiste Lenes lækre frisk bagte boller, landende vi i Altenau. Faktisk jo tættere vi kom Altenau jo mere sne var der ... vi steg ud af bilen i 5 cm sne - husværten lovede det var væk næste dag, det passede nu ikke helt. Nå men vi fik pakket ud og i cykeltøjet, vejene var rimelig okay, så vi fik da en tur. Ikke den fedeste - B holdet klarede det uden pauser selvom det både haglede og regnede A holdet gjorde ophold på en cafe for at få lidt varme - DE KYLLINGER ....

Vejret blev dog bedre og bedre de næste dage, men som i 2015 det blev det ikke, det må vi have til gode i år.

Vi fik mange gode ture inkl. mange højdemeter, mange hyggelige timer - ja hvad mere kan man forlange.

Den sidste aften da vi spiste - ja vi havde bestilt mad på samme Restaurant alle dage - fandt Lars ud af at det i grunden var et hotel og vi blev enige om at finde ud af prisforskellen på de værelser vi plejer at bo i og hotellet og der var 100 kr. til forskel, så derfor har vi booket hotellet i år. Dermed skal vi ikke lave morgenkaffe selv. 

 

LILLEBÆLTTUR.

Igen i år fin opbakning til Lillebælt turen. Som sædvanligt var der kaffe og rundstykker om bord på færgen.

Opdeling i A og B hold. A holdet tog en ekstra sløjfe, så vi mødtes alle til middag ved havnen i Middelfart. Da der har været lidt problemer ved kiosken hvor vi plejer at stoppe havde Kjeld fundet et sted ved havnen - dejligt sted, lækker udsigt, godt vejr.

Derefter gik det over Lillebæltsbroen og hjemad.

Om aftenen var der samling hos Richard, hvor ægtefæller, samleverske og børn var inviteret til grillpølser m.m.

Der var så lige den - ellers altid præcise LEO - der kom for sent til færgen... men KM i benene skule der til, så du cyklede til Kolding og mødte os der, for så at følges med os hjem.

 

IGEN IGEN EN SUPER TUR 

 

 

 

 

 

 

 

HÆRVEJSLØBET

For første gang i klubbens historie var vi repræsenteret ved Hærvejsløbet. Starten gik fra Flensborg til Viborg. Nogle cyklede til Flensborg andre tog bilen. Vi mødtes der og fulgtes i et par grupper. Kanon tur - MEGA GODE DEPOTER. Den første del af turen var vejret okay fint. Der kom noget regn og blev lidt koldt. De hurtigste kom i mål efter kun en regnbyge. Vi andre -knap så hurtige var lige blevet tørre efter første byge, blev så lige gennemblødte igen ... 

I mål området kunne der have været fest og stemning, alle sejl var sat til, men pga. af vejret - da regnede det hele tiden og var koldt, tog alle forholdsvis hurtigt hjem.

ENESTE MINUS var badefaciliteter, nogle fik et okay bad, andre et koldt bad og nogle ingen bad.

For nogen - nævner ingen navne - LARS, var turen hårdere end for andre ... Men for dælen det var godt kæmpet 👍🏽👍🏽

 

EURO EYE CLASSIC

20 GCK var tilmeldt cykelløb i Hamborg. De der kørte lørdag morgen fik mulighed for at tage ind og kigge lidt på byen. Vi mødtes kl. 17 på hotellet med Erik Witt hvorefter han viste os hen hvor han havde bestilt bord. 

Søndag var løbet så, der blev kørt 140 km og 100 km. Løbet var super tilrettelagt, alt var afspærret. 

Efter endt løb skulle vi mødes i Witts sponsor telt, hvor vi hilste på familien og personalet. Og så var det ellers bare om at spise og drikke, der manglede ikke noget.

SUPER TUR - SPONDORERET AF ERIK WITT 

 

Jens’s TUR

Lørdag d.8 oktober Havde Jens i samarbejde med Kjeld arrangeret en tur til Vingsted. Det var lidt kort varsel så derfor lidt sløj tilmelding. Dem der kom afsted havde en super tur, dog fik de i sidste øjeblik afbud fra hovedpersonen der måtte deltage i en begravelse.

Turen arrangeres i år igen.

 

CYKELLØB

Der er ikke den store deltagelse ved div cykelløb. Dog har nogle deltaget i Stjerne tour de Grindsted - Danmarks højeste - Grejsdal - brundtlandløb – Alssundman. 

 

JUL OG NYTÅR.

Igen i år var der sidste søndag inden JUL samling i klubhuset ved Richard hvor Patrick servede gløgg og æbleskiver. Kaffe og småkager. Tak for det Richard og Patrick

 

Traditionen tro var der d. 31-12 Asti og kransekage i garagen hos Roberto og jeg. Som noget nyt havde Roberto grillpølser klar da vi kom. 

Tak for det Roberto 

De seje sluttede af med en 'kold fra kassen' 

 

Da vi alle ligger mange timer på landevejen kan det desværre ikke undgå styrt. Det gik i 2016 værst ud over Sven Hedegård og Michael Jensen. Det var slemt for jer begge to, men heldigvis er I i bedring og så småt begyndt at cykle igen.

 

Så endnu engang - kan ikke siges for tit- pas godt på i trafikken - pas godt på hinanden. 

 

CYKELTØJ

Det går rigtigt godt med vores cykeltøj. Langt de fleste har købt og kører i det til fællestræning og cykelløb.

TIL DE FÅ DER ENDNU IKKE HAR FÅET KØBT, VIL JEG OPFORDRE JER TIL AT FÅ DET GJORT.

Det har ikke været nogen nem opgave for bestyrelsen at skaffe sponsor og uden dem kunne vi ikke tilbyde klubtøj til en så billig pris.

Vi fik jo lavet en 5-årig kontrakt, så der er 4 år tilbage til at slide tøjet i.

 

APROPO sponsor har vi den store glæde at WITT TRUCKING har givet klubben en ekstra portion penge 25000 til 2017 og 25000 til 2018 😊😊 I princippet må vi bruge dem til hvad vi vil, men han ser dog gerne at vi bakker op om EURO EYE CLASSIC så derfor har vi besluttet at startgebyret bliver betalt af klubben/WITT når man har deltaget i løbet. Det vil sige man melder sig selv til og betaler og når løbet er gennemført får man startgebyret tilbage. Ønskes overnatning er det for egen regning.

Og så har vi en overraskelse i ærmet til træningsweekenden 😊😊 hvad der måtte være tilovers vil blive tilgodeset træningsweekenden/ Lillebælt turen 

 

Da vi stadig ligger i de med noget af det gamle cykeltøj er I velkommen til at tage hvad I kan bruge. Rigtigt mange cykler til og fra arbejde og mange cykler ture alene, da vil det jo fint kunne bruges ... 

OG SÅ ER DET GRATIS 😊😊😊😊

 

HAR KUN TILBAGE AT SIGE:  TAK FOR GOD RO OG ORDEN 👍🏽👍🏽 TAK TIL ALLE JER DER MØDER SÅ FLITTIGT OP TIL TRÆNING OG DE ARRANGEMENTER DER BLIVER LAVET

 

TUSIND TAK TIL DEN ØVRIGE BESTYRELSE FOR GODT SAMARBEJDE I ÅRET DER GIK. TAK FOR HYGGELIGE STUNDER TIL BESTYRELSMØDER MED DEJLIGT HJEMMEBAG OG KAFFE.

 

TAK 😊

 

 

Ad3: Kassere Preben Kleis gennemgår det reviderede regnskab for 2016.

Regnskabet blev enstemmig godkendt af forsamlingen.

 

Ad4: Kassere Preben Kleis gennemgår bestyrelsens budget for 2017.

Der er ekstraordinært indtægter fra sponsor Erik Witt her i 2017, men også i 2018. Det giver klubben 25.000 kr.pr. år til aktiviteter. Erik Witt ser gerne at klubben igen deltager i Euro Eye Classic, men vil ikke øremærke pengene til noget bestemt.

Budget for 2017 blev enstemmig godkendt af forsamlingen.

 

Ad5: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400,00 kr. pr. medlem for 2017.

Uændret kontingent blev enstemmig godkendt af forsamlingen.

 

Ad6: Der er indkommet et forslag fra Kim's Cykelservice, Skeldevej 17, 6310 Broager.

"Det tillades at tage ledsager med på ture når turen er for egen regning - og GCK ikke giver tilskud.

Det forudsættes at ledsager ikke deltager i de sportslige arrangementer."

 

Bestyrelsen synes ikke det er hensigtsmæssigt at tage påhæng med til klubarrangementer, der er arrangeret for klubbens medlemmer. Hvis pårørende skal med til et klubarrangement vil klubben udsende invitationer, hvor pårørende er inviteret med. Bestyrelsen anbefaler derfor forsamlingen at stemme imod forslager.

Der var ikke øvrige kommentarer til forslaget og der stemmes ved håndsoprækning.

 

For forslaget stemte 7 og imod stemte 10. Forslaget blev hermed forkastet.

 

Ad7: Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, følgende blev foreslået af bestyrelsen:

Kjeld Jacobsen, Ken Petersen og genvalg til Richard Hardman.

Alle 3 er villige til at modtage valg og blev valgt af en enstemmig forsamling.

 

Der skal vælges en ny suppleant til bestyrelsen, da Kjeld Jacobsen er trådt ind i bestyrelsen.

Følgende blev foreslået: Martin Sigsgaard, der er villig til at modtage valg.

Martin Sigsgaard, blev valgt, som suppleant af en enstemmig forsamling.

 

Ad8: Der skal vælges en ny revisor, da Ken Petersen er trådt ind i bestyrelsen.

Olaf Dall Lindgreen er foreslået, som ny revisor. Olaf Dall Lindgreen er villig til at modtage valg.

Olaf Dall Lindgreen blev valgt af en enstemmig forsamling.

 

Ad9:

Kjeld Jacobsen siger tak til afgående formand Susanne Vesperini for alt det arbejde hun, som formand har udført for klubben gennem 10 år. Kjeld Jacobsen takkede også Bjarne Asmussen for det store stykke arbejde han har ydet for klubben med klubtøj og Harzenture.

 

Begge fik udleveret vingaver fra klubben.

 

Klubmedlem Jens Jensen ønskede også at takke de to for indsatsen og havde en drejet træ taburet med til dem begge.

 

Afslutningsvis takker Susanne Vesperini for god ro og orden ved generalforsamlingen og ønsker alle en god cykelsæson.

 

Dirigent Svend Hedegaard erklærer generalforsamlingen for vel overstået.

 

 

POKALER 2011:

Årets ROOKIE: Jesper Jacobsen

Årets mest ihærdige rytter: Sanne Vesperini

Årets kammerat: Preben Kleis

Årets undskyldning: Hans Wraa

 

POKALER 2012:

Årets ROOKIE: Olaf Lindgren

Årets mest ihærdige rytter: Kim Gottlieb

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Mike Carstensen

 

POKALER 2013:

Årets ROOKIE: Lene Lindgren

Årets mest ihærdige rytter: Sanne vesperini

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Ken Petersen

 

POKALER 2014:

Årets ROOKIE: Kjeld Jacobsen

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Bjarne Asmussen

 

POKALER 2015:

Årets ROOKIE: Christina Petersen

Årets mest ihærdige rytter: Kim Ternstrøm

Årets kammerat: Bjarne Asmussen

Årets undskyldning: Jens Jensen

 

POKALER 2016:

Årets ROOKIE: Jan Grevsen

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Bjarne Asmussen

Årets undskyldning: Olaf Dall Lindgreen