Meddelser fra bestyrelsen

KONSTITUERING

  •    
  •    
  •    

2023

Formand: Kjeld Jacobsen

Sekretær: Lise Houman

Kasserer: Bjarne Asmussen

Bestyrelsesmedlem: MartinSigsgaard

Bestyrelsesmedlem: Richard Hardman

Suppleant: Sanne Vesperini

Revisor: Preben Kleis

 

 

Referat generalforsamling Gråsten Cykleklub 20. februar 2023

Valg af dirigent: Svend Hedegaard

Valg af referent: Lise Houman

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formandens/bestyrelsens beretning v. Kjeld Jakobsen:

Et ikke-Corona-år med mulighed for afvikling af de sædvanlige aktiviteter med flot opbakning fra medlemmerne.

Vi har i 2022 sagt goddag til 5 nye medlemmer og sagt farvel til 8 medlemmer.

Turledertjansen går på skift. Der opfordres til opbakning til turlederen og turen.

Sponsorer: aftale fra 2025 er på plads med Witt som hoved- og enesponsor. Alle må cykle i det gamle cykeltøj indtil ultimo 2024. Gammelt cykeltøj på lager kan købes med 50% rabat.

Kjeld viste fine billeder fra alle årets arrangementer.

Gennemgang af procedure for styrt. Ring hellere 112 en gang for meget end en gang for lidt. Vi skal være mere opmærksomme på at få snakket sammen efter et styrt/sygdomstilfælde.

Forelæggelse af årsrapport incl. revideret regnskab:

Bjarne Asmussen gennemgik årets regnskab. Regnskabet er godkendt og underskrevet af revisor Preben Kleis.

Budgetforslag/kontingent: Bjarne gennemgik budgetforslaget, forslag om at kontingent fortsættes med uændret kr. 400,- pr. medlem.

 

Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag

Valg af bestyrelse:

Kjeld, Richard og Richard er på valg. Genvalgt.

 

Valg af revisor: Nuværende revisor er Preben Kleis. Han blev genvalgt.

 

Eventuelt:

Ønske om køb af elitetrøje. De koster 650,- pr. stk. Der skal minimum købes 10 stk. Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke ønsket udvidet lager, så hvis der skal bestilles  trøjer, så skal alle 10 være solgt forlods.

 

Kommende datoer:

Fællestræning/turleder m.v.

Træningsweekend 24. – 26. marts

Harzen 27-30. april

Tour de Ribe 17. juni (plan B 24. juni)

Overraskelse i september

 

Søndagstræning:

I aften laver vi en turlederliste, så planlægningen går på omgang.

 

Onsdagstræning:
Martin tilbyder igen i år at planlægge onsdagstræningerne.

Turene starter først på sæsonen på Broagerland (2-3 forskellige ruter med forskellige øvelser). Disse ture starter ved F24 (noteres i kalenderen). Opfordre til den første gang (eller inden) at notere ens pulszoner (zone 1-4) og aflevere det på en seddel til Martin. Onsdagstræningen slutter muligvis et par uger tidligere end normalt, når vi rammer dårligt vejr i efteråret.

Tour de Ribe den 17. juni: 182 km’s til Ribe t/r og efterfølgende spisning på Ankers/Fiskenæs.

 

Ref. 20.02.2023/Lise


POKALER 2011:

Årets ROOKIE: Jesper Jacobsen

Årets mest ihærdige rytter: Sanne Vesperini

Årets kammerat: Preben Kleis

Årets undskyldning: Hans Wraa

 

POKALER 2012:

Årets ROOKIE: Olaf Lindgren

Årets mest ihærdige rytter: Kim Gottlieb

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Mike Carstensen

 

POKALER 2013:

Årets ROOKIE: Lene Lindgren

Årets mest ihærdige rytter: Sanne vesperini

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Ken Petersen

 

POKALER 2014:

Årets ROOKIE: Kjeld Jacobsen

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Richard Hardman

Årets undskyldning: Bjarne Asmussen

 

POKALER 2015:

Årets ROOKIE: Christina Petersen

Årets mest ihærdige rytter: Kim Ternstrøm

Årets kammerat: Bjarne Asmussen

Årets undskyldning: Jens Jensen

 

POKALER 2016:

Årets ROOKIE: Jan Grevsen

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Bjarne Asmussen

Årets undskyldning: Olaf Dall Lindgreen

 

POKALER 2017:

Årets ROOKIE: Hans Georg

Årets mest ihærdige rytter: Kjeld Jacobsen

Årets kammerat: Lars Hanfgarn

Årets undskyldning: Bjarne Asmussen

 

POKALER 2018:

Årets ROOKIE: Kis Hansen

Årets mest ihærdige rytter: Bjarne Asmussen

Årets kammerat: Kaj Hermansen

Årets undskyldning: Ken Petersen